Rally – så här kan en tävling gå till!

När man har anlänt till utgångspunkten för tävlingen finns en officiell anslagstavla. Där finns den nödvändiga informationen som de tävlande behöver. Allt från tillstånd, sista ändringar till startlistor med mera.

På anslagstavlan finns de tillstånd som ger de tävlande rätten att köra över den normala hastigheten som gäller på vägsträckan vanligtvis. Något som bör kontrolleras av föraren inför tävlingen.

Det finns alltid en officiell tid som gäller. Det är denna tid som gäller. Tiden ser man på en klocka på som tävlingen utgår rent tidsmässigt från. Därför är det viktigt att synka sin klocka med den för alla som är involverade i tävlingen följer denna klockas tid.

Innan tävlingen kör igång hålls ett förarmöte där olika aktuella saker tas upp angående sträckan och så vidare. Där finns det möjlighet att ställa frågor om det finns några oklarheter.

Därefter är det bara att ladda upp för start. Det gäller att ha kontrollerat var starten befinner sig innan så att man kan vara där en stund innan starttiden. Vid huvudstarten får föraren tiden som sträckan ska köra på och även ibland också ett tidkort.

Transportsträckan mot start, då kör föraren efter vanliga trafikregler och eventuellt några tillägg som arrangörerna har lagt till. Vägen till start finns med i förarens Roadbook.

När föraren sedan anländer till startpunkten har denna en minut på sig att överlämna tidkortet. Kommer man för tidigt eller för sent sker ett tidstillägg. Sedan är det den preliminära tiden som fylls i tidkortet och sedan har man tre minuter på sig att starta från och med den tid som blev ifylld som ankomsttid, sedan går starten!

Sträckan körs enligt kartan och dess symboler. När alla sträckor är körda och tidkortet är inlämnat ska bilen parkeras på en speciell parkeringsplats för de bilar som har tävlat – Parc Farmé. Det är om en protest lämnas in eller så kan bilen tas ut för en efterkontroll. Detta tillämpas bara på större tävlingar. Högst 30 minuter efter tävlingen är officiellt resultat är upphängt på anslagstavlan.